Overslaan naar content

Over ons

Pijnacker-Nootdorp is een duurzame, groene gemeente met een centrale ligging. De gemeente groeit hard en dat zorgt voor het ontstaan van interessante werkzaamheden. Een dynamische werkomgeving waar je veel ruimte krijgt voor zelfontplooiing en groei. Het voordeel van het werken voor deze middelgrote gemeente is dat je takenpakket afwisselend is. Je krijgt de kans om daadwerkelijk iets bij te dragen aan de vooruitgang de maatschappij!

Onze organisatie

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Elk collegelid is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen, deze heten ook wel portefeuilles. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De raad wordt om de vier jaar gekozen door de inwoners.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Het kantoor

We vinden het belangrijk dat medewerkers gezond en met plezier naar hun werk gaan. We hebben een hele fijne werksfeer en bieden je veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast kun je lunchen in ons bedrijfsrestaurant en blijf je op de hoogte in de ontwikkelbibliotheek.

Overleggende collega's
Foto van twee medewerkers
Foto van het gemeentehuis

De afdelingen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is de drijvende kracht die de organisatie optimaal laat functioneren. De afdeling ondersteunt en zorgt ervoor dat medewerkers en het bestuur hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. 

Beleid

De adviseurs van de afdeling ontwikkelen beleid op meerdere beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact. Zij werken aan opgaven in het economische, ruimtelijke en sociale domein. Verder houden ze zich bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid. ​​​​​​​

Concernstaf

De Concerstaf is een afdelingsoverstijgende afdeling die, in opdracht van de gemeentesecretaris en het GMT, advies en ondersteuning biedt aan de organisatie. De afdeling voert op een aantal onderwerpen de regie en doet controles en onderzoeken, gericht op het verbeteren van de organisatie.

Ontwikkeling

Ontwikkeling richt zich op het bevorderen van de groei en verbetering van de lokale gemeenschap. Dit doen zij onder meer op het gebied van stedelijke en economische ontwikkeling. Denk aan de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijvenparken.

Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer

De afdeling verzamelt en beheert data om haar diensten te verlenen aan in- en externe klanten. Deze diensten zijn omgeven door wettelijke regelingen. Zoals bij het opstellen van bestemmingsplannen, het heffen van lokale belastingen, de burgerlijke stand en het bijhouden van verschillende (basis)registraties.

Sociaal Domein

De afdeling Sociaal Domein richt zich op het welzijn en ondersteuning van (kwetsbare) inwoners. Door hen ondersteuning te bieden. Denk aan de maatschappelijke zorg, werk en inkomen, gezondheidszorg en onderwijs.

Wijkzaken

Wijkzaken fungeert als schakel tussen de gemeente en de lokale gemeenschap. Alles wat met de openbare ruimte te maken heeft houdt Wijkzaken in beheer en onderhoud. Zoals riolering, speelplaatsen, groen en openbare verlichting.

Ontmoet jouw collega's

Benieuwd naar met wie je gaat samenwerken? Binnenkort lees je hier verhalen van je aanstaande collega's.

Collega's in overleg
Collega in beeld
Foto van twee medewerkers

Onze kinderburgemeester

De gemeenteraad en het college vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren meedoen en meedenken over onderwerpen waar de gemeente mee bezig is. Daarom hebben wij sinds november 2023 een kinderburgemeester.

De kinderburgemeester

Pijnacker-Nootdorp op de kaart

Pijnacker-Nootdorp heeft een centrale ligging tussen Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Vanuit alle kanten hebben wij een goede bereikbaarheid. We zijn ontsloten door de rijkswegen A12, A13 en A4 en de provinciale weg N470. Daarnaast hebben we drie stations waar metrolijn E stopt. Met deze metro ben je binnen 20 minuten in Rotterdam of Den Haag.

In een vogelvlucht...

Pijnacker-Nootdorp heeft op verschillende vlakken een ruim en divers aanbod. Veel mogelijkheden als het gaat om eten en drinken buiten de deur, vier winkelcentra waar het aanbod varieert tussen lokale ondernemers en grote landelijke winkels en een groot sportaanbod waar veel verschillende sporten vertegenwoordigd zijn. Er is voor ieder wat leuks.